เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
 


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุกรณีพบเห็นการทุจริต


"ทุจริตต้องรับโทษ  พบเห็นอย่านิ่งเฉย "  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  เสริมสร้างสังคม  ไม่ทนต่อการทุจริต  พบเห็นการทุจริตโทรแจ้งสายด่วน  ป.ป.ช. 1205