เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
งานกิจการสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]9
2 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]9
3 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]23
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]27
5 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]25
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]27
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ครั้งแรก [ 7 พ.ค. 2564 ]27
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]32
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]28
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5