เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเเก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร [ 7 ส.ค. 2558 ]303
2 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ [ 7 ส.ค. 2558 ]286
3 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน [ 7 ส.ค. 2558 ]291
4 การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 7 ส.ค. 2558 ]288
5 การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 7 ส.ค. 2558 ]272
6 การขอเลขที่บ้าน [ 7 ส.ค. 2558 ]274
7 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 7 ส.ค. 2558 ]282
8 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 [ 7 ส.ค. 2558 ]268
9 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ [ 7 ส.ค. 2558 ]285
10 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง [ 7 ส.ค. 2558 ]282
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7