เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
แผนการดำเนินงานประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]13
2 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]10
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]106
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1/3) [ 15 ต.ค. 2562 ]136
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2/3) [ 15 ต.ค. 2562 ]135
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3/3) [ 15 ต.ค. 2562 ]132
7 ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]294
8 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]263
9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 30 พ.ย. 542 ]284
10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา [ 30 พ.ย. 542 ]39
 
หน้า 1|2