เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]147
2 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]151
3 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน [ 26 ต.ค. 2561 ]136
4 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2561 ]146
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]136
6 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 12 มิ.ย. 2560 ]152
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 31 พ.ค. 2560 ]136