เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
เจตจำนงของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]65
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]90
3 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลใสสะอาด" [ 11 มี.ค. 2564 ]92
4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]94
5 บันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนแผนป้องกันทุจริตของ อปท. [ 15 พ.ค. 2562 ]275
6 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 3 พ.ค. 2561 ]309