เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
   -ว่าง-  
  นายช่างโยธา  
 
นายนิกร  ราชบัณฑิต 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
   
นางสาวบังอร  ค่ายมั่น
นางสาวสมส่วน ไทยเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป