เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ศูนย์ สปสช ตำบล


ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การดำเนินกิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ จำนวน 155,520.- บาท และเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์สมทบอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นเงิน 80,000.- บาท และมีเงินสมทบยกจากปี 2559 จำนวน  169,606.82 บาท รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น 405,126.82 บาท

    เอกสารประกอบ ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การดำเนินกิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.กรอกสมบูรณ์