เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
ประกาศ ก.ท.จังหวัดปราจีนบุรี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]20
2 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]33
3 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ด้านการพัสดุ [ 5 ต.ค. 2563 ]106
4 เรื่อง หลักเกณฑ์ฯเกี่ยวกับการขอกลับเข้ารับราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]118
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ ก.ท.จ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]123
6 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]122
7 เรื่อง การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และเรื่องการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]125
8 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 20 ธ.ค. 2562 ]27
9 เรื่อง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล จำนวน 10 ฉบับ [ 19 มี.ค. 2562 ]261
10 ปรรกาศ ก.ท.จ. การกลับเข้ารับราชการใหม่ ลว 11 พ.ย.2545 [ 18 ต.ค. 2561 ]30
 
หน้า 1|2