เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) [ 21 มิ.ย. 2562 ]164
2 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) [ 21 มิ.ย. 2562 ]154
3 2102 นักบริหารงานการคลัง [ 21 มิ.ย. 2562 ]161
4 2013 นักบริหารงานช่าง [ 21 มิ.ย. 2562 ]157
5 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 21 มิ.ย. 2562 ]144
6 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 21 มิ.ย. 2562 ]144
7 2106 นักบริหารงานประปา [ 21 มิ.ย. 2562 ]148
8 2107 นักบริหารงานการศึกษา [ 21 มิ.ย. 2562 ]152
9 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล [ 21 มิ.ย. 2562 ]148
10 2109 นักบริหารงานการเกษตร [ 21 มิ.ย. 2562 ]146
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11