เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
ประกาศผู้พิการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]38
2 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]160
3 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]159
4 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]159
5 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]159
6 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]154
7 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]154
8 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]143
9 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]152
10 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]158
 
หน้า 1|2