เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 17 ก.ย. 2563 ]175
2 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดสระกักเก็บน้ำ(ดิน) รอบที่ 2 (ครั้งที่3) โดยวิธีขายทอดตลาด [ 31 ส.ค. 2563 ]171
3 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดสระกักเก็บน้ำ(ดิน) รอบที่ 2 (ครั้งที่2) โดยวิธีขายทอดตลาด [ 19 ส.ค. 2563 ]169
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสระน้ำเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 18 ส.ค. 2563 ]185
5 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดสระกักเก็บน้ำ(ดิน) รอบที่ 2 โดยวิธีขายทอดตลาด [ 7 ส.ค. 2563 ]167
6 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) [ 20 ก.ค. 2563 ]175
7 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) [ 13 ก.ค. 2563 ]173
8 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 9 ก.ค. 2563 ]174
9 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดสระกักเก็บน้ำ(ดิน) ครั้งที่ 3โดยวิธีขายทอดตลาด [ 23 มิ.ย. 2563 ]185
10 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยเทศบาล12 ต่อจากเดิม [ 25 พ.ค. 2563 ]76
11 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดสระกักเก็บน้ำ(ดิน) ครั้งที่ 2 โดยวิธีขายทอดตลาด [ 20 พ.ค. 2563 ]255
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยด้านหลังเทศบาล [ 20 พ.ค. 2563 ]159
13 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดสระกักเก็บน้ำ(ดิน) โดยวิธีขายทอดตลาด [ 23 มี.ค. 2563 ]191
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 25 [ 6 มี.ค. 2563 ]216
15 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]224
16 ประกาศราคากลางในการจัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 [ 24 ธ.ค. 2562 ]236
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมควร กาเล็ก ถึงบ้านนายวันชัย ดอนงัว [ 20 ธ.ค. 2562 ]240
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบ่อขยะเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ธ.ค. 2562 ]229
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 20 ต่อจากเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ธ.ค. 2562 ]226
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 20 ต่อจากเดิม [ 21 พ.ย. 2562 ]236
 
หน้า 1|2|3|4|5|6