เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 292 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา [ 5 พ.ค. 2565 ]15
2 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (เฉพาะกองการศึกษา) [ 5 พ.ค. 2565 ]6
3 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน (ผอ.กอง) [ 2 พ.ค. 2565 ]7
4 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ [ 7 มี.ค. 2565 ]38
5 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอก เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร [ 7 มี.ค. 2565 ]27
6 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป [ 7 มี.ค. 2565 ]36
7 แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 7 มี.ค. 2565 ]29
8 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 (1/2) [ 7 มี.ค. 2565 ]30
9 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 (2/2) [ 7 มี.ค. 2565 ]31
10 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์กับกับการสาธารณสุข [ 6 มี.ค. 2565 ]33
11 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 4 มี.ค. 2565 ]41
12 รายงานผลการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ [ 28 ก.พ. 2565 ]35
13 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.พ. 2565 ]50
14 นายอัครเดช อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” [ 10 ก.พ. 2565 ]64
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2565 ]34
16 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่ 37/2565 เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]30
17 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2565 ]87
18 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต [ 18 ม.ค. 2565 ]101
19 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]85
20 การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายเทศบาลซอย 18 (ต่อจากเดิม) [ 22 พ.ย. 2564 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15