เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 311 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 3 ต.ค. 2565 ]2
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 3 ต.ค. 2565 ]3
3 ประกาศนโยบายฯและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]0
4 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การค้นหาคนไทยที่มีปัญหาทางทะเบียน [ 12 ก.ย. 2565 ]11
5 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ รับโอน(ย้าย) สายงานผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (ต้น) -กรณีเกษียณอายุราชการ [ 3 ส.ค. 2565 ]31
6 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา [ 22 มิ.ย. 2565 ]59
7 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]54
8 ประชาสัมพันธ์หมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]48
9 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ และผลคะแนนการสรรหาฯ [ 2 มิ.ย. 2565 ]51
10 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ค. 2565 ]47
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]49
12 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา [ 5 พ.ค. 2565 ]47
13 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (เฉพาะกองการศึกษา) [ 5 พ.ค. 2565 ]62
14 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่ และการย้ายออกจาก ทะเบียนบ้านกลาง [ 3 พ.ค. 2565 ]49
15 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน (ผอ.กอง) [ 2 พ.ค. 2565 ]44
16 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ [ 7 มี.ค. 2565 ]47
17 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอก เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร [ 7 มี.ค. 2565 ]50
18 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป [ 7 มี.ค. 2565 ]52
19 แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 7 มี.ค. 2565 ]55
20 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 (1/2) [ 7 มี.ค. 2565 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16