เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 333 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องปรับปรุงประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 23 มี.ค. 2566 ]1
2 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป [ 3 มี.ค. 2566 ]9
3 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 มี.ค. 2566 ]10
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]8
5 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 24 ก.พ. 2566 ]165
6 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ว่างของเทศบาล [ 23 ก.พ. 2566 ]8
7 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 10 ก.พ. 2566 ]11
8 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" [ 7 ก.พ. 2566 ]1
9 แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎร์ที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]6
10 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]98
11 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับพนักงานครู พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]3
12 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ [ 6 ธ.ค. 2565 ]46
13 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]16
14 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]33
15 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]52
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 ต.ค. 2565 ]4
17 ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]35
18 รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]33
19 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 7 ต.ค. 2565 ]42
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 3 ต.ค. 2565 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17