เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 383 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 [ 1 มี.ค. 2567 ]4
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]13
3 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ม.ค. 2567 ]11
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]9
5 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ม.ค. 2567 ]11
6 สนท.เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์ ระบบติดตามสถานะการดำเนินงานการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีขึ้นไปและยังไม่มีรายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน ยกเว้น บุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทย [ 23 ม.ค. 2567 ]11
7 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]55
8 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 16 ม.ค. 2567 ]8
9 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา [ 19 ธ.ค. 2566 ]22
10 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ และประกาศผลคะแนนการสรรหาพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2566 ]17
11 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 พ.ย. 2566 ]14
12 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]65
13 ประชาสัมพันธ์  เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]2870
14 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]16
15 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ต.ค. 2566 ]34
16 คำสั่ง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]13
17 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]32
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]28
19 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]34
20 รายงานผลการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร [ 25 ก.ย. 2566 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20