เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]15
2 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]10
3 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 5 ม.ค. 2565 ]13
4 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]12
5 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]13
6 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]13
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]103
8 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]99
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]96
10 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]235
11 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 21 ต.ค. 2558 ]467
12 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]308
13 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 542 ]293