เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]34
3 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]44
4 ประกาศการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]23
5 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]23
6 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]116
7 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]121
8 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 5 ม.ค. 2565 ]156
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]151
10 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]117
11 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]124
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]130
13 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]139
14 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]131
15 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]128
16 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 21 ต.ค. 2558 ]138
17 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]126
18 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 542 ]131