เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
2 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]75
3 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]82
4 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 5 ม.ค. 2565 ]107
5 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]103
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]76
7 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]86
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]91
9 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]93
10 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]91
11 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]89
12 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 21 ต.ค. 2558 ]93
13 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]88
14 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 542 ]92