เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
กองคลัง

   
  นางปาลิดา  ทวีสิน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

โทร. 096-4144224

 
นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ์
-ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
     
  นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี