เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
โครงการต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]224
22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]368
23 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]131
24 โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]154
25 โครงการฝึกอาชีพ "การทำยาดมสมุนไพร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]305
26 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]125
27 โครงการชี้แจงหลักเกณ์และวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]147
28 โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]176
29 โครงการประเมินสุขภาพพื้นฐานเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]126
30 โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]182
31 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพป้องกันโรคในช่องปากและภาวะโภชนาการ [ 7 ส.ค. 2563 ]132
32 โครงการส่งเสริมอาชีพ "การทำพิมเสนน้ำและยาหม่องเหลือง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]328
33 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]185
34 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]233
35 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี ด้วยทฤษฎีแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]258
36 โครงการดูแลสุขภาพผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการกับแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]184
37 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว “อุ่นไอรักในครอบครัว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]140
38 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]170
39 โครงการชี้แจงหลักเกณ์และวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]160
40 โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]132
 
|1หน้า 2|3|4