เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
โครงการต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพฯ "การทำน้ำพริกกากหมูและแหนมเห็ด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]92
2 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]98
3 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 เม.ย. 2567 ]125
4 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชน ประจำปี 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]67
5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชน ประจำปี 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]29
6 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]67
7 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2567 ]45
8 โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]121
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณกรรมการชุมชน และประชาชน ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]119
10 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]219
11 โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]125
12 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]178
13 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]482
14 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนา่ฝีมือ"การทำถั่วกรอบแก้ว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]489
15 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]149
16 โครงการสูงวัย ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]319
17 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]151
18 โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]273
19 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบ2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]103
20 โครงการสานรัก สามวัย รวมใจเป็นหนึ่ง สร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]286
21 โครงการสตรีไทย หัวใจแกร่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]213
22 โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]500
23 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]210
24 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน (การทำผ้ามัดย้อม) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]806
25 โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ค. 2565 ]167
26 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]650
27 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]245
28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]415
29 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]144
30 โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]172
31 โครงการฝึกอาชีพ "การทำยาดมสมุนไพร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]335
32 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]141
33 โครงการชี้แจงหลักเกณ์และวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]166
34 โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]195
35 โครงการประเมินสุขภาพพื้นฐานเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]142
36 โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]201
37 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพป้องกันโรคในช่องปากและภาวะโภชนาการ [ 7 ส.ค. 2563 ]146
38 โครงการส่งเสริมอาชีพ "การทำพิมเสนน้ำและยาหม่องเหลือง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]465
39 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]208
40 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]318
41 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี ด้วยทฤษฎีแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]321
42 โครงการดูแลสุขภาพผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการกับแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]206
43 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว [ 28 ก.พ. 2563 ]156
44 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]185
45 โครงการชี้แจงหลักเกณ์และวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]176
46 โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]148
47 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "การทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน" [ 13 ก.ย. 2562 ]230
48 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "การทำคอร์นเฟลกคาราเมล" [ 13 ก.ย. 2562 ]203
49 โครงการอบรมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเฝ้าระวังด้านภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพ 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]119
50 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]172
51 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "การทำไข่เค็มสมุนไพร" [ 15 ส.ค. 2562 ]164
52 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี "การทำขนมช่อม่วง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]191
53 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]135
54 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีและให้ความรู้ด้านสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]131
55 โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]112
56 โครงการพัฒนาคุณภาพจิตใจ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]161
57 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว [ 27 มิ.ย. 2562 ]121
58 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "การทำพรมเช็ดเท้า" [ 21 มิ.ย. 2562 ]150
59 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน "การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ในครัวเรือน" [ 17 มิ.ย. 2562 ]149
60 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]136
61 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ โดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) [ 22 ก.พ. 2562 ]140
62 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]166
63 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 [ 20 ม.ค. 2562 ]116
64 โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 30 พ.ย. 542 ]123
65 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุร่วมใจออมเงินวันละบาท [ 30 พ.ย. 542 ]136
66 โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]152
67 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]133
68 โครงการ 3 วัย สานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]132
69 โครงการส่งเสริมการปลูกและผลิตสมุนไพรท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]151
70 โครงการส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปมะขามยักษ์ [ 30 พ.ย. 542 ]138
71 Bbhg [ 30 พ.ย. 542 ]122