เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
โครงการต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "การทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน" [ 13 ก.ย. 2562 ]205
42 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "การทำคอร์นเฟลกคาราเมล" [ 13 ก.ย. 2562 ]183
43 โครงการอบรมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเฝ้าระวังด้านภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพ 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]109
44 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]155
45 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "การทำไข่เค็มสมุนไพร" [ 15 ส.ค. 2562 ]133
46 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี "การทำขนมช่อม่วง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]176
47 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]120
48 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีและให้ความรู้ด้านสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]118
49 โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]103
50 โครงการพัฒนาคุณภาพจิตใจ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]138
51 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว “อุ่นไอรักในครอบครัว” 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]110
52 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "การทำพรมเช็ดเท้า" [ 21 มิ.ย. 2562 ]126
53 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน "การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ในครัวเรือน" [ 17 มิ.ย. 2562 ]124
54 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]117
55 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ โดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) [ 22 ก.พ. 2562 ]122
56 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]144
57 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 [ 20 ม.ค. 2562 ]104
58 โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 30 พ.ย. 542 ]111
59 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุร่วมใจออมเงินวันละบาท [ 30 พ.ย. 542 ]116
60 โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]133
 
|1|2หน้า 3|4