เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป [ 2 มี.ค. 2565 ]26
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2565 ]36
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]28
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]93
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]85
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]109
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]114
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ครั้งแรก [ 7 พ.ค. 2564 ]120
9 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]192
10 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ หนึ่ง ประจำปี 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]207
11 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]213
12 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]217
13 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]217
14 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]218
15 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]217
16 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]213
17 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]219
18 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]216
19 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]198
20 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]308
 
หน้า 1|2