เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (1/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]237
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (2/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]218
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (3/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]222
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (4/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]213
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (5/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]220
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (6/6) [ 13 มิ.ย. 2562 ]218
7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) [ 30 พ.ย. 542 ]346
8 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) [ 30 พ.ย. 542 ]368
9 ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]343
10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศาสนา [ 30 พ.ย. 542 ]342
11 ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]310
12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 งานสร้างความเข้มแข็ง [ 30 พ.ย. 542 ]303
13 ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]310
14 ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานรักษาความสงบ [ 30 พ.ย. 542 ]318
15 ยุทธศาสตร์ที่ 5 งบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]365
16 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็ง [ 30 พ.ย. 542 ]311
17 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]303
18 ยุทธศาสตร์ที่ 6 งานบริหารทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]292
19 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]285
20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเข้มแข็ง [ 30 พ.ย. 542 ]281
 
หน้า 1|2