เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]99
2 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]95
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]182
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1/3) [ 15 ต.ค. 2562 ]219
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2/3) [ 15 ต.ค. 2562 ]218
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3/3) [ 15 ต.ค. 2562 ]213
7 ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]371
8 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]341
9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 30 พ.ย. 542 ]362
10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา [ 30 พ.ย. 542 ]126
11 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ [ 30 พ.ย. 542 ]351
12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการป้องกันสาธารณภัย [ 30 พ.ย. 542 ]348
13 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]351
14 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 30 พ.ย. 542 ]333
15 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี การจัดหาครุภัณฑ์ [ 30 พ.ย. 542 ]333