เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องรายงานผลติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]79
2 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]8
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]196
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562 (2/3) [ 30 ต.ค. 2562 ]204
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562 (3/3) [ 30 ต.ค. 2562 ]204
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562 (1/3) [ 30 ต.ค. 2562 ]202
7 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]202
8 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]297
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]300
10 บันทึกขออนุมัติและประกาศรายงานการติดตามแผนพัฒนาของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]207
11 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]315
12 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]288
13 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]305
14 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]296
15 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]307
16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]342
17 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]331