เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]19
2 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องรายงานผลติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]103
3 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]96
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]149
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562 (2/3) [ 30 ต.ค. 2562 ]103
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562 (3/3) [ 30 ต.ค. 2562 ]141
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562 (1/3) [ 30 ต.ค. 2562 ]112
8 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]108
9 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]95
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]102
11 บันทึกขออนุมัติและประกาศรายงานการติดตามแผนพัฒนาของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]114
12 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]97
13 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]98
14 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]104
15 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]96
16 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]103
17 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]108
18 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]97