เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]16
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการ พ.ศ. 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]11
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]5
4 บันทึกข้อความ รายงานผลการปรเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 13 เม.ย. 2563 ]8
5 รายงาน แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]4
6 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2563 ]4
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]7
8 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]4
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]4
10 ขออนุมัติดำเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]4
11 ขออนุมัติดำเนินการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]5
12 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 16 ต.ค. 2561 ]6
13 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ [ 25 ก.ย. 2560 ]4
14 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 [ 25 ก.ย. 2560 ]4
15 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 [ 25 ก.ย. 2560 ]4
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]6