เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ต.ค. 2564 ]5
2 รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ต.ค. 2564 ]4
3 ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]5
4 คำสั่งเรื่องการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน [ 24 พ.ค. 2564 ]4
5 บันทึกปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ [ 20 พ.ค. 2564 ]4
6 รายงานการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]3
7 เล่มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]3
8 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน [ 9 ธ.ค. 2563 ]4
9 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 15 เม.ย. 2563 ]6
10 บันทึกข้อความ เสนอรายงานการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]4
11 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]4
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน [ 25 ธ.ค. 2562 ]7