เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติ [ 25 ก.ย. 2558 ]380
2 ข้อมูลเบื้องต้นเทศบาล [ 25 ก.ย. 2558 ]369
3 คำแถลง(รายละเอียดคำแถลง) [ 25 ก.ย. 2558 ]391
4 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายรับ) [ 25 ก.ย. 2558 ]363
5 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) [ 25 ก.ย. 2558 ]376
6 บันทึกหลักการเเละเหตุผล(รายละเอียดแบ่งตามด้าน) [ 25 ก.ย. 2558 ]384
7 บันทึกหลักการเเละเหตุผล(เเบ่งตามแผนงาน) [ 25 ก.ย. 2558 ]396
8 บันทึกหลักการเเละเหตุผล(หลักการเเละเหตุผล) [ 25 ก.ย. 2558 ]413
9 รายงานประมาณการรายรับ [ 25 ก.ย. 2558 ]391
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ [ 25 ก.ย. 2558 ]463
11 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 25 ก.ย. 2558 ]330
12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 25 ก.ย. 2558 ]331
13 เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย [ 25 ก.ย. 2558 ]329
14 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะกิจการ) [ 25 ก.ย. 2558 ]314
15 รายการประมาณการายจ่าย-เฉพาะการ [ 25 ก.ย. 2558 ]333