เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณหน้าสระประปาเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางลูกรัง โดยขยายออกจากผิวจราจรคอนกรีตเดิม ซอยเทศบาล 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกวาดถนนแบบลากจูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2565 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยเทศบาล บ้านนางจันทนา พลรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอย 18 (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายเทศบาลซอย 18 (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำจากแยกซอย 20 ไปบ้านนางสาวสมปอง นาคสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]4
8 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย 19 บ้านนายกฤต แดงกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]4
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากซอยบ้านนายประเสริฐ โฉมฉิม ไปบ้านนายปิยะพล ดอกผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]5
13 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากซอยบ้านนายประเสริฐ โฉมฉิม ไปบ้านนายปิยะพล ดอกผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]5
15 ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 17 ธ.ค. 2563 ]5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 12 ต่อจากเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปีงบประมาณ2563) [ 16 มิ.ย. 2563 ]4
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 12 ต่อจากเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ประจำปีงบประมาณ 2563) [ 28 พ.ค. 2563 ]5
18 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยด้านหลังเทศบาล(ประจำปีงบประมาณ 2563) [ 26 พ.ค. 2563 ]4
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 12 ต่อจากเดิม (ปีงบประมาณ 2563) [ 25 พ.ค. 2563 ]4
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยด้านหลังเทศบาล(ประจำปีงบประมาณ 2563) [ 20 พ.ค. 2563 ]4
 
หน้า 1|2