เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะกิจการ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะกิจการ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.กรอกสมบูรณ์