เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายรับ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายรับ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.กรอกสมบูรณ์