เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. นายอัครเดช  อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้คณะ    ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง มีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด

2024-06-25
2024-06-24
2024-05-14
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-29