เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


กิจกรรมการรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร


“การรดน้ำดำหัว” เป็นการแสดงถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย และขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลัง  อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน

2024-06-25
2024-06-24
2024-05-14
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-29