เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


กิจกรรมการอวยพรวันเกิดบุคลากรในองค์กร


การทำงานที่สำคัญในการดูแลเอาใจบุคลากรให้มีความสุขตลอดจนมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี "การอวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากร" ถือว่าเป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่องค์กรจะแสดงความใส่ใจในบุคลากรของตนเพียงแค่คำแสดงความยินดีสั้นๆ นี้ก็ช่วยส่งพลังบวกและความประทับใจให้กับเจ้าของวันเกิดได้มากมาย ซึ่งจะส่งผลให้ 1.พนักงานในองค์กรรู้สึกได้ถึงความดูแลเอาใจใส่ขององค์กร และให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม 2.พนักงานเกิดความประทับใจในองค์กร ที่เป็นต้นกำเนิดของความจงรักภักดีในองค์กร 3.พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น พร้อมที่จะลุยกับงานและอุปสรรค์ได้แข็งแกร่งขึ้น 4.พนักงานมีความสุข ส่งเสริมให้การทำงานมีความสุข ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.สร้างความผูกพันกับองค์กร ตลอดจนสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร 6.สร้างนิสัยเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีที่ดี
2024-06-25
2024-06-24
2024-05-14
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-29