เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565


📣📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์
   - ด้วยสำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 
    - หากท่านใดมีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดปราจีนบุรี ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียด แนวทาง เงื่อนไข ขั้นตอน กรอบระยะเวลา และหลักเกณฑ์การจัดทำและพิจารณาข้อเสนอโครงการ
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการ พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ไปยัง สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
รายละเอียดเอกสารตาม QR code สิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ ขอบคุณค่ะ

2022-09-26
2022-09-26
2022-08-01
2022-07-25
2022-06-27
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-26
2022-05-05
2022-03-31