เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีพ.ศ. 2565


เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  โดยนายอัครเดช อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทีมสัตวแพทย์จากปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ  และอสป. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย  ได้ออกดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีพ.ศ. 2565 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมนี้มีการให้ความรู้ จัดนิทรรศการ แผ่นพับ  มีให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าบริการ ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขและแมว ในพื้นที่เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จำนวน 8 ชุมชน 

2023-11-24
2023-11-10
2023-10-09
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-20
2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28