เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โครงการขยายไหล่ทางลูกรัง ซอยเทศบาล 6


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โครงการขยายไหล่ทางลูกรังโดยขยายออกจากผิวจราจรคอนกรีตเดิมซอยเทศบาล 6 โดยมีปริมาณงานขนาดขยายกว้างข้างละ 3 เมตร ความยาว 785 เมตร (รวมทั้งสองด้าน)ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตรพร้อมลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด

2022-09-26
2022-09-26
2022-08-01
2022-07-25
2022-06-27
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-26
2022-05-05
2022-03-31