เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)เป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย คือ นายศรัณยู กัณหารี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

2022-09-26
2022-09-26
2022-08-01
2022-07-25
2022-06-27
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-26
2022-05-05
2022-03-31