เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงพื้นทางเท้า คสล.หน้าสระประปาเก่า


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ร่วมกันตรวจรับงานโครงการของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าสระประปาเก่า เพื่อปรับปรุงลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพิมพ์ลายบริเวณสระประปาเก่า ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 97 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 679 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด

2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28
2023-06-14
2023-06-12
2023-04-25
2023-03-31
2023-03-21
2023-03-21