เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงพื้นทางเท้า คสล.หน้าสระประปาเก่า


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ร่วมกันตรวจรับงานโครงการของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าสระประปาเก่า เพื่อปรับปรุงลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพิมพ์ลายบริเวณสระประปาเก่า ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 97 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 679 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด

2022-09-26
2022-09-26
2022-08-01
2022-07-25
2022-06-27
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-26
2022-05-05
2022-03-31