เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายอัครเดช  อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง มีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด

2022-09-26
2022-09-26
2022-08-01
2022-07-25
2022-06-27
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-26
2022-05-05
2022-03-31