เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตปรับใช้กับการทำงานได้อย่างเหมาะสม

2023-04-25
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-16
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-08
2023-03-01
2023-03-01