เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตปรับใช้กับการทำงานได้อย่างเหมาะสม

2022-08-01
2022-07-25
2022-06-27
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-26
2022-05-05
2022-03-31
2022-03-16
2022-03-11