เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ประกาศผลคะแนน ITA 2565 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์


📣📣📣สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำหรับประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาค 2 จังหวัดปราจีนบุรี

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีระดับผลคะแนน AA ค่ะ 🎉🎉🎉

2022-08-01
2022-07-25
2022-06-27
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-26
2022-05-05
2022-03-31
2022-03-16
2022-03-11