เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ประกาศผลคะแนน ITA 2565 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์


📣📣📣สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำหรับประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาค 2 จังหวัดปราจีนบุรี

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีระดับผลคะแนน AA ค่ะ 🎉🎉🎉

2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28
2023-06-14
2023-06-12
2023-04-25
2023-03-31
2023-03-21
2023-03-21