เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ


เมื่อวันที่  26  กันยายน  2565  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  จัดกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  เพื่อปลูกฝังค่านิยม  อุดมการณ์  ความจงรักภักดี  การปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ อันมีสถาบัน ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

2022-09-26
2022-09-26
2022-08-01
2022-07-25
2022-06-27
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-26
2022-05-05
2022-03-31