เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต NO GIFT POLICY ประจำปี 2566


วันที่ 13 มีนาคม 2566

นายอัครเดช อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างทุกท่าน ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาธิบาลภายใต้นโยบาย NO Gift policy "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ แก่บุคคลภายนอกเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปี 2566

2024-04-09
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-05
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-12