เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ร่วมสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)


 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์

สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า "อถล." 

2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28
2023-06-14
2023-06-12
2023-04-25
2023-03-31
2023-03-21
2023-03-21