เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ


เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2566  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  จัดกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  เพื่อปลูกฝังค่านิยม  อุดมการณ์  ความจงรักภักดี  การปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ อันมีสถาบัน ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

2024-04-26
2024-04-24
2024-04-09
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-05
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-20