เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ


เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2566  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  จัดกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  เพื่อปลูกฝังค่านิยม  อุดมการณ์  ความจงรักภักดี  การปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ อันมีสถาบัน ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

2023-04-25
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-16
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-08
2023-03-01
2023-03-01