เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ให้ได้รับวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จึงกำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน  2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารห้องสมุดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีโดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย พร้อมภาชนะบรรจุน้ำแข็ง

2024-04-26
2024-04-24
2024-04-09
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-05
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-20