เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 3 มี.ค. 2566 ]2
2 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]16
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 22 ธ.ค. 2565 ]22
4 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]85
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]90
6 ปก [ 31 ต.ค. 2559 ]117
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]123
8 คำนำ - สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]142
9 ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]87
10 ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]94
11 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]129
12 ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]88
13 ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]130
14 ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]102
15 ปก [ 21 ต.ค. 2558 ]80