เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
โครงการต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]0
2 โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]0
3 โครงการฝึกอาชีพ "การทำยาดมสมุนไพร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]113
4 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]116
5 โครงการชี้แจงหลักเกณ์และวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]100
6 โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]109
7 โครงการประเมินสุขภาพพื้นฐานเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]99
8 โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]192
9 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพป้องกันโรคในช่องปากและภาวะโภชนาการ [ 7 ส.ค. 2563 ]105
10 โครงการส่งเสริมอาชีพ "การทำพิมเสนน้ำและยาหม่องเหลือง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]118
11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]122
12 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]102
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี ด้วยทฤษฎีแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]97
14 โครงการดูแลสุขภาพผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการกับแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]100
15 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว “อุ่นไอรักในครอบครัว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]97
16 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]101
17 โครงการชี้แจงหลักเกณ์และวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]100
18 โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]202
19 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "การทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน" [ 13 ก.ย. 2562 ]180
20 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "การทำคอร์นเฟลกคาราเมล" [ 13 ก.ย. 2562 ]188
 
หน้า 1|2|3