เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
โครงการต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณกรรมการชุมชน และประชาชน ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]35
2 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]94
3 โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]52
4 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]124
5 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]288
6 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนา่ฝีมือ"การทำถั่วกรอบแก้ว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]339
7 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]103
8 โครงการสูงวัย ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]237
9 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]105
10 โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]204
11 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบ2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]69
12 โครงการสานรัก สามวัย รวมใจเป็นหนึ่ง สร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]197
13 โครงการสตรีไทย หัวใจแกร่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]159
14 โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]386
15 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]163
16 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน (การทำผ้ามัดย้อม) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]320
17 โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ค. 2565 ]131
18 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]504
19 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]204
20 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]333
 
หน้า 1|2|3|4