เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการประการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]88
2 เทศบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]106
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1/3) [ 28 ก.ย. 2563 ]107
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2/3) [ 28 ก.ย. 2563 ]117
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3/3) [ 28 ก.ย. 2563 ]121
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]112
7 ประกาศการใช้เทศบััญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]127
8 ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาล [ 25 ก.ย. 2559 ]337
9 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายรับ) [ 25 ก.ย. 2559 ]353
10 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) [ 25 ก.ย. 2559 ]385
11 บันทึกหลักการเเละเหตุผล(รายละเอียดแบ่งตามด้าน) [ 25 ก.ย. 2559 ]333
12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 25 ก.ย. 2559 ]388
13 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะกิจการ) [ 25 ก.ย. 2559 ]404
14 รายการประมาณการายจ่าย-เฉพาะการ [ 25 ก.ย. 2559 ]340
15 คำแถลง(รายละเอียดคำแถลง) [ 25 ก.ย. 2558 ]320