เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการประการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1/4 [ 22 ก.ย. 2565 ]39
2 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการประการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1/5 [ 22 ก.ย. 2565 ]35
3 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการประการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1/3 [ 22 ก.ย. 2565 ]35
4 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการประการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1/1 [ 22 ก.ย. 2565 ]38
5 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการประการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1/2 [ 22 ก.ย. 2565 ]40
6 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการประการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]93
7 เทศบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]103
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1/3) [ 28 ก.ย. 2563 ]82
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2/3) [ 28 ก.ย. 2563 ]84
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3/3) [ 28 ก.ย. 2563 ]81
11 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]78
12 ประกาศการใช้เทศบััญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]85
13 ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาล [ 25 ก.ย. 2559 ]76
14 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายรับ) [ 25 ก.ย. 2559 ]87
15 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) [ 25 ก.ย. 2559 ]80
16 บันทึกหลักการเเละเหตุผล(รายละเอียดแบ่งตามด้าน) [ 25 ก.ย. 2559 ]99
17 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 25 ก.ย. 2559 ]84
18 คำแถลง(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะกิจการ) [ 25 ก.ย. 2559 ]93
19 รายการประมาณการายจ่าย-เฉพาะการ [ 25 ก.ย. 2559 ]109
20 คำแถลง(รายละเอียดคำแถลง) [ 25 ก.ย. 2558 ]83